Soustředění Ještěrka 2019

Soustředění Ještěrka

V termínu od 19.8 až 23.8 2019 probíhalo pro naše nejmenší plavce soustředění, které bylo pojato, jako příměstský tábor. Naši plavci dojížděli na ozdravné centrum Ještěrka v Bartovicích, kde byl zajištěn plavecký výcvik, tělocvična, venkovní hry i jídlo v místní restauraci. Celkem se zúčastnilo 16plavců -Hanka Brodová, Eliška Brodová, Alex Mička, Jakub Fojtík, Marie Grochalová, Richard Grochal, Veronika Bartoszová, Matyáš Maceczek, Štěpán Maceczek, Sebastian Holeksa, Marek Matyáš, Filip Niemec  ,Kryštof Wilček, Dominik Fluksa, Viktor Janečko aRichard Janečko.

Program dne

Na začátku dne (v  8:00) začali děti pod dohledem trenérů – Petry, Ondry, Honzy svůj plavecký výcvik, který trval dvě hodiny. Následně se přesunuly podle počasí ven nebo do tělocvičny, kde následovalo protažení a sportovní hry (vybíjená, fotbal, házení na koš, kuželky, přehazovaná atd.). V čas obědu se děti přesunuly do místní restaurace v areálu bazénu na jídlo. Po vytrávení a odpočinku či procházce byla na programu tělocvična, kde probíhali znovu již sportovní hry a soutěže ve skupinách. Po ukončení programu byli děti předány rodičům.

Tímto doufáme, že se všem zúčastněným dětem i jejich rodičům soustředění líbilo a budeme se těšit na další rok. HO