Zlínská šestihodinovka 2024

          Výpravu do Zlína na Plaveckou Šestihodinovku Sri Chinmoye jsme zahájili brzy ráno v dobré
   náladě a plní energie.  Setkali jsme se na bazénovém nádvoří,  vyfotili  nejlepší fotky na diplomy
   a vyrazili do akce. Sestavili jsme celkem 2 štafety, které podaly výkon v sobotu 30.3.2024.
          První  štafeta  pod názvem  Sebranka  ve složení  Daniela  Fussek,  Anežka  Šidlová,  Tomáš
   Peklanský,  Tomáš  Metz,  Daniel  Mik a Pavel Mik. Druhá štafeta nesla název Velerybky ve slože-
   ní Daniela Trojanová, Eliška Gurníková, Karolina Kočí, David Zaharowski, Marek Matyáš a Václav
   Gurník.  Měli jsme  také dva plavce,  Nelu  Fabíkovou  a  Jakuba  Bojceňuka, kteří reprezentovali
   náš  klub  31.4. 2024  a zaplavali  si celou  šestihodinovku  sami.  Z pohledu odborníků  6 hodin
   uběhlo jako zlínská voda, i když  z pohledu pár havířovských  plaváčků se to táhlo,  ale vše jsme
   nakonec  skvěle zvládli  a zakončili to skvělou veganskou večeří. Na vyhlášení jsme se dozvědě-
   li,  že Sebranka  se umístila  na prvním místě  v kategorii  mix  dospělých s počtem 23,7 uplava-
   ných  kilometrů.  Velerybky dopadly čtvrté v kategorii junioři mix s naplavanými 22,5 kilometry.
   Nela Fabíková  skončila 1. ve své  kategorii i celkově s počtem 23,1 kilometrů a Jakub Bojceňuk
   se umístil také na 1. místě ve své kategorii i celkově mezi muži s 22,9 kilometry.
   Klubová spokojenost…pac a pusu 🤟 🏊